UTSATTE KURS: Etter en samlet vurdering i forbindelse med korona-situasjonen i Norge velger vi å utsette kurset 26. mars i Sandnes og 2. april på Gjøvik. Dette gjør vi etter Folkehelseinstituttets anbefalinger. Alle påmeldte har fått tilsendt info. Kursene vil bli satt opp når det igjen er forsvarlig å arrangere kurs, og så snart det er praktisk mulig. Alle som har kjøpt billett vil beholde sin plass. Påmelding åpner igjen når nytt tidspunkt er satt.

Kontakt oss:

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn

​Samarbeidspartnere: